När kräver din bil en Chevy Impala Blend Door Actuator -återställning ?

Om förare eller passagerarvärmeprådörrmotor inte fungerar bra, kommer luftflödet i bilen att bli för varmt eller kallt.

Efter en Chevy Blend Door Actuator -ersättning sker också en sådan situation. I så fall är återställning av luftcirkulationens ställdon viktigt för att hålla allt igång.

I det här inlägget förklarar jag ställdonet och instruerar dig att återställa den för korrekt drift. Nu går vi!

Kort på Chevy Impala Blend Door Actuator

Klimatkontrollmodulen har en avgörande del - Chevy Impala Blend Door Actuator. Denna luftkonditioneringskontroll kan öka och minska temperaturen i bilen.

Vid justering av temperaturen eller luftflödet överför omkopplaren signaler till luftdörraktdonet.

Temperaturventilens ställdon flyttar blandningsdörren till rätt läge för att kontrollera den inre temperaturen och ventilationen.

Lufttemperaturmanövrarna är till höger och vänster. Tillsammans med blandningsdörren finns också intag och läge dörraktdon.

Intagsdörren bestämmer mängden luft som kommer in i motorn. Det kommer att fungera när du kör fläkten.

Läge -ställdonet styr var luftflödet kommer från. Genom att använda lägesbrytaren kan drivrutinen åsidosätta den automatiska inställningen.

Hur man utför en Chevy Impala Blend Door Actuator -återställning

För att återställa ställdonet måste du:

 1. Ta ut ställdonet och ställ in den högsta värmen.
 2. Vrid på blandningsdörren tills ventilationsöppningarna ger maximal värme.
 3. Placera ställdonet på plats igen.
 4. Slå på AC -systemet och kontrollera om ställdonet fungerar korrekt.
 5. Sätt tillbaka alla komponenter.

För detaljerna bör du först avgöra om blandningsdörrens återställning är nödvändig för din bil. Vissa modeller gör att du enkelt kan göra det med ett elektriskt diagnostiskt verktyg.

Om du behöver en manuell procedur, följ instruktionen nedan:

Steg 1: Åtkomst till ställdonenheten baserad på fordonstyp

Du kan hitta lufttemperaturmanöverdon på många platser.

Beroende på typen av fordon kan det finnas en blandningsman för passagerarsidan och en förare-temperaturblandningsmanöverdon.

Chevy Impala har två kontrollenheter för värmare huvud, en på vardera sidan av radion under instrumentpanelen. Det finns två elektriska kontakter bakom ställdon.

 1. Ta bort handsken för att komma åt det dåliga ställdonet.
 2. Ta bort två skruvar på toppen av handsken.
 3. Dra ner handsken och ta bort gångjärnen. Var försiktig när du gör den här uppgiften på grund av de fästade trådanslutningarna tillbaka på radiouppsättningen eller handskboxen.

Steg 2: Ta bort det defekta ställdonet från sin position

 • Ta ställdonet från axeln.
 • Se till att axeln och ställdonet kan flyttas.
 • Om axeln inte rör sig måste du diagnostisera den igen och smörja blandningsdörren.
 • Steg 3: Slå på ditt fordon AC på

  1. Starta bilmotorn för att värma interiören. Se till att du engagerar nödbromsen innan du startar motorn.
  2. Växla ratten för att slå på VVS -systemet.
  3. Ställ in den högsta värmeinställningen.
  4. Återställ den termiska sensorn genom att hålla ner AC- och Recirc -knapparna.

  Steg 4: Impala Blend Door Actuator Kalibrering

  Använd skanningsverktyget för att rensa bort varje motordiagnostisk problemkod och stänga av tändningsbrytaren för att aktivera förarens värmedörraktuator.

  Om du inte har ett skanningsverktyg för att göra vedergällning av ställdon, följ Blend Door Calibration -proceduren nedan för att utföra kalibreringsuppdateringen:

  1. Koppla bort den negativa batteriterminalen.
  2. Stäng av motorn medan du stänger på tändningen
  3. Vänta i fem minuter.
  4. Dra ut tändningsnyckeln för att stoppa den.
  5. Anslut de negativa terminalerna för batteriladdningen.
  6. Lägg tändningsnyckeln i läge och slå sedan på den.
  7. Vänta fem minuter innan du justerar luftkonditioneringskontrollerna.
  8. Starta bilen och kontrollera om dörren öppnas när du rör dig.

  Steg 5: Sätt tillbaka

 • Återmontera ställdon.
 • Experimentera med temperaturkontrollinställningarna för att garantera att varm och kall luft anländer.
 • Kontrollera om det finns säkerhet och försök med HVAC ytterligare ett försök. Du bör använda en reparationshandbok eller fråga en professionell mekaniker om något verkar fel.
 • När skulle du behöva en Chevy Impala Blend Door Actuator -återställning

  Om du märker att något konstigt klickande ljud som kommer från strecket, kan det finnas ett av kopplingsaktdonens symtom .

  Men det kan också vara ett problem med en av komponenterna i värmarens styrenhet.

  Dina luftgolvkanaler kan skratta omkring och lösa, vilket kan orsaka ett fruktansvärt klickbrus.

  Ljudet försvinner när du stänger av din VVS, vilket hjälper dig att avgöra problemet.

  Om det gör det är problemet förmodligen med fläktmotorn. Om de konstiga ljuden fortsätter medan du kör kan de lösa delarna i strecket studsa om.

  Vanliga frågor

  Chevy Impala 2013 har 3 ställdon. De två första ställdonerna är på passagerarsidan. Öppna handskrutan så ser du en annan.

  Är det OK att köra med ett felaktigt blandningsdörrdon?

  Det är ok att köra med en felaktig blandningsdörrmotor. Den irriterande blandningen eller värmedörrens ställdon påverkar inte andra delar av bilen.

  Men vi skulle inte råda att göra det under längre perioder. När ställdonet går sönder kan du höra irriterande ljud.

  Det är också svårt att kontrollera temperaturen i kabinen. Som ett resultat irriterar det dig och passagerare under hela bilturen.

  Därför kommer du bättre att ta itu med detta problem så snart som möjligt.

  Hur ersätter jag värmare från värmare 2006-2013 Chevrolet Impala?

  Att ersätta det dåliga ställdonet för blandningsdörren fungerar inte om ledningarna i ledningsnätet kommer fritt.

  Här är den detaljerade instruktionen om HVAC Blend Door Actuator-ersättning på Chevrolet Impala 2006-2013 och 2014-2016 Impala Limited :

  Slutanmärkning

  Blend- eller värmedörrmanöverdonet är en del du aldrig kommer att märka förrän den börjar ha temperaturproblem. Lyckligtvis är denna lilla komponent svår att ersätta.

  Prova dock Chevy Blend Door Actuator återställning innan den ersättande blanddörraktuatorn. För att återställa ställdonet tar det bättre att ta bort ställdonet och ställa in den högsta värmen.

  Sätt tillbaka ställdonet efter att ha vridit blandningsdörraxeln tills ventilationsöppningarna ger maximal värme.

  Du kommer också ihåg att testa ställdon och sedan slå på luftkonditioneringsapparaten.

  Jag hoppas att jag har gett dig all information för att berätta vad du ska göra med Chevy Impala Blend Door Actuator Återställ .

  Dessutom kan du kontrollera tillverkarhandboken för personliga delrekommendationer.